Återkoppling kring de problem vi haft i nätet

Idag är det årsmöte kl 15.00 i klubbhuset vid fotbollsplan varmt välkomna alla medlemmar.

Var i kontakt med Net at Once i veckan för att förstå vad det var som gjorde att vi förlorade kontakten med nätet när man hade problem med elen på noden i Ö Frölunda nedan har jag klippt in de svar jag fick :

När det gäller att ett strömavbrott i Ö Frölunda påverkar er så gäller att er länk (matarfiber) går via denna nod som sista punkt innan det skickas vidare in till centrala Borås och därifrån vidare mot Göteborg. Vi kommer under hösten utöka detta och se till att det finns ytterligare en förbindelse från ert område som då kommer runda Borås och gå direkt till Göteborg. Vi har i dagsläget 3 timmars batteribackup i Ö Frölunda, detta kommer vi också utöka under hösten då målet är att det ska hålla 8 timmar. Men vad jag kan se har det inte inträffat mer än någon enstaka gång att UPS:en inte hållt i Ö Frölunda så att även ni har blivit drabbade. (dock senast nu den 6/6). Gällande de som har TV-bekymmer så måste de verkligen ringa till Sappa och felanmäla sin TV. Vi har efter de kraft-tag vi tagit senaste halvåret i princip eliminerat alla TV-problem. De fåtal som vi får in rapporter om senaste tiden beror till 99% på något fel hemma hos kund. Detta är ju inget vi kan upptäcka på annat sätt än att gå igenom varje felanmälan vi får in. Om man har problem även med Internet gäller samma sak, man måste felanmäla, annars är det svårt för oss att reda ut vad problemet är. Hittils i år har ni haft 2 avbrott om vi inte räknar med de 2 planerade underhållsarbetena; den 5/3 mellan 14:15 – 14:18den 6/6 mellan 21:03 – 21:49 Planerade underhåll har varit; den 17/1 mellan 00:27 – 02:05den 21/2 mellan 02:50 – 02:52

MVH Martin

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Återkoppling kring de problem vi haft i nätet

Tiden bara rusar iväg. Nu är vi snart i mitten av 2019

Snart är det dags för årsmöte i fiberföreningen. Den 16 juni kl. 15.00 så är det dags för detta event, formell kallelse kommer att sändas till er mail enligt den procedur som omgärdar denna sortens möten.

Mötet kommer att hållas i klubbstuganoch hit är alla medlemmar varmt välkomna.

Vi hade den 14e mars ett så kallat driftsmöte med Net at Once, där vi framförde vikten av att man åtgärdar de problem som vi och många andra fiberföreningar har med störningar i tv-produktionen. Net at Once försäkrade oss att man jobbar mycket intensivt med att åtgärda dessa störningar, man byter ut flera produktionsutrustningar till nya, mer kraftfulla, man styr om trafiken i nätet och bygger mer redundans i nätet, så att man får jämnare belastning och ett nät som har högre tillgänglighet med färre störningar. Vi har gott om kapacitet i vårt nät, och tittar man på belastnings siffror, så använder vi 3-5% av tillgänglig kapacitet i nätet.

Om du fortfarande upplever problem med störningar på tv, telefon eller internet, så är det mycket viktigt att du anmäler detta till Net at Once eller Sappa. Det är enda chansen du har för att få dessa problem åtgärdade samtidigt som det ger oss i styrelsen underlag för att föra en kraftfull dialog med NaO om kvalitén i deras tjänsteproduktion.

Efter vårt möte med NaO så beslutade vi i driftgruppen att vi skall utföra uppmätning av samtliga fiber i vårt passiva nät för att säkerställa att våra fiber håller hög kvalité, så att vi därmed vet att problemen vi upplever inte beror på vårt fibernät.

Detta är nu utfört och resultatet håller vi på och bearbetar, dock kan sägas redan nu att vi såg inga mätvärden som kan ha föranlett driftstörningar. Någon enstaka fiber har lite sämre värde än andra, men de som har dessa anslutningar upplever inga problem, så vi avvaktar med åtgärd av dessa nu.   

Om du hamnar i en lång telefon kö hos Net at Once 0771-404400 mellan 10.00 – 20.00,  så går det lika bra att anmäla dina problem via mail : kundtjänst@netatonce.se 

Ring Sappa vid problem med TV. De har telefonnummer 0774 – 444 744 alla dagar året om, 8-22.

Men det går lika bra att sända ett mail till : hej@sappa.se 

Tänk på att när du använder mailingången, så är det viktigt att det framgår tydligt ditt namn och telefonnummer om Sappa eller Net at Once behöver få kontakt med dig för ett ev. förtydligande kring dina problem.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Tiden bara rusar iväg. Nu är vi snart i mitten av 2019

Hej alla fibervänner


Det är väl lite sent att önska god fortsättning på det nya året så här i slutet på Januari men lite vänlighet alla dagar på året är ju aldrig fel.

Vi har haft ett slut på året 2018 som tyvärr innebar att vi hade en del störningar med därtill hörande avbrott för att åtgärda problemen, främst på TV produktionen. Frånsett detta så upplever jag och en del med mig att nätet faktiskt fungerat väldigt stabilt. 

Nåväl, för att få fakta kring detta, så håller vi på och planerar ett avstämningsmöte med Net at Once och medlemmar ur styrelsen. 

På detta möte vill vi få data kring hur vårt nät mår, samt information om vad man har åtgärdat och vad man har för planer framåt under året, för att ytterligare säkerställa att nätet blir ännu stabilare än under 2018.

Mer om detta då vi haft vårt möte, som vi hoppas att vi kan få till under början av februari.

Fram till dess så hoppas och tror jag att år 2019 blir ett bra och stabilt år för vår fibernät.  

Med vänliga hälsningar

Styrelsen  

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Hej alla fibervänner

God Jul och Gott Nytt År

Oj vad tiden går, det är redan snart jul 2018 

Ser man tillbaka på året som snart gått så har vårt fibernät klarat sig helt utan skador, vilket är bra för vår ekonomi i föreningen.

Däremot så har våra tjänsteleverantörer Sappa och Net at Once haft störningar i sina utrustningar och i de fiber som man hyr av andra leverantörer för att kunna tillhanda hålla det funktioner som vi och många med oss hyr av dom. 

Nu har man kommit till rätta med dessa problem i sin utrustning och förutspår att man skall kunna leverera sina tjänster på ett stabilare sätt under 2019. 

Om du fortfarande upplever att bilden ”pixlar” sig eller stannar någon sekund så är det mycket viktigt att man kontaktar Net at Once och anmäler detta, så att man kan fortsätta felsöka på just din fiber.  

Man blir ju väldigt snabbt beroende av att bredbandet alltid skall fungera och när det inte gör det så blir man lätt irriterad och frustrerad, men som med all teknik så strular det ibland helt utan förvarning. Så är det tyvärr.

Vi i styrelsen, Lars Nordin, Fredrik Höper , Bernt Johansson, Bertil Johannisson, Bengt-Göran Karlsson, Anders Karlsson, Tobias Hedin, Bo Ehn, Frank Johansson, Percy Edén, Lena Andrén, Erik Liljerup, Andreas Söderling samt Martin Andrén önskar alla medlemmar en riktigt:

GOD JUL och ett Gott Nytt ÅR 

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År

Information angående TV störningar

Fick precis nu följande information från Net at Once

 Vi vill informera om dels den akuta driftstörning som var igår vid 19:30 och även informera om de TV-problem som varit aktuella den senaste tiden. Vi har jobbat med att komma till botten med de problem som funnits. Vi har infört en rad olika åtgärder under senaste månaden och problemen har visats sig vara av 2 typer, den första där TV-bilden har hängt sig helt och först återkommit efter några minuter alternativt efter omstart av boxar. Den andra där bilden blivit pixellerad och hackig. För ca en vecka sedan gjorde vi en åtgärd som i stort löste det första problemet med att bilden hänger sig, men då blev det andra mer påtagligt. Igår utförde vi en åtgärd för att komma åt pixelfelen. Denna åtgärd var planerad att ske först idag Fredag, men då vi fick leverans redan på torsdagen valde vi att genomföra åtgärden direkt under kvällen. Självklart borde vi ha varit bättre på att informera om denna akuta åtgärd. Våra tekniker tog ett sent beslut igår att det är bättre att åtgärda det direkt än att förlora ytterligare en dag. Där ska vi bli bättre i framtiden. Tidiga rapporter från en del föreningar nu på fredag morgon påtalade att pixelproblemet upphörde när anslutningen kom igång igen igår kväll vid 20:00. Vi önskar att ni under helgen har ett vakande öga på TV:n och vi vore väldigt tacksamma om ni kan informera oss Net at Once i början på nästa vecka om hur TV:n har upplevts. 

MVH Martin

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Information angående TV störningar