Medlemsmöte 30 Augusti 2020

Snart är det dags för årsmöte i fiberföreningen. Den 30 Augusti kl. 15.00 så är det dags för detta event, som i år kommer att hållas utomhus på Holsljunga dansbana detta så att vi kan hålla avstånd och därmed minska smittorisken. Formell kallelse kommer att sändas till er mail enligt den procedur som omgärdar denna sortens möten.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Medlemsmöte 30 Augusti 2020

Årsmötet för fiberföreningen 14 juni inställt på grund av rådande Corona pandemi

Hej alla fiberkamrater

Styrelsen har via telefonmöte beslutat att ställa in årsmötet som var planerat till 14 juni 2020. Vi respekterar de anvisningar som kommer från folkhälsomyndigheten om att minimera möten och socialkontakt, många av oss är ju lite seniora och tillhör den så kallade riskgruppen.

Vi återkommer med nytt datum när vi vet att risken för att smittas av Coronaviruset är borta, så att livet kan återgå till normala umgängesformer igen. De omval och nyval som skall göras i styrelsen får göras med sittande styrelsens mandat och beslut från föreningens medlemmar får inhämtas i efterhand på nästa årsmöte.

Under verksamhetsåret 2019 har drift och underhållsgruppen genomfört kontroll och underhåll av föreningens passiva fibernät. Markavtalsgruppen har uppdaterat markavtal och arbetar med ansökan om nyttjanderätt hos Lantmäteriet. Arbetet med ytterligare effektivisering av föreningens administration pågår. Vår kommunikationsoperatör NetAtOnce har under året åtgärdat ett antal tekniska problem, några få problem återstår dock. Vi anser trots detta att nätet och dess funktioner har blivit stabilare under året, vilket gjort att vi har haft färre oplanerade avbrott.

Föreningens kommunikationsansvarig har haft löpande kontakt med såväl kunder som leverantör. Ett antal överlåtelseavtal samt nya tjänsteavtal har nytecknats under året. Slutredovisning till Länsstyrelsens bidragsenhet ( EU Bidrag ) har påbörjats och kommer att sändas in under 2020.

Just nu pågår arbetet med att slutföra de aktiviteter som kringgärdar årsbokslutet för vår förening, dvs våra revisorer skall granska och godkänna vår bokföring och därmed även rekommendera ansvarsbefrielse för styrelsen. Vi räknar med att detta inte skall vara några problem, eftersom god ordning råder i bokföringen samt att vi har god ekonomi med bra likviditet i föreningen.   

Styrelsen har under året haft 5 st styrelsemöten, därutöver har arbetsgrupperna träffats ett flertal gånger.

Information från föreningen har skett genom vår hemsida, på Facebook och vid vårt årsmöte 16 juni 2019.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet för fiberföreningen 14 juni inställt på grund av rådande Corona pandemi

Uppdaterad text 2020

Hej alla fiber vänner!

Jag blev igår uppmärksammad på att det ligger fortfarande Jul- och Nyårshälsning uppe på vår hemsida, vilket ju känns lite väl tidigt för att gälla i år, 2020. Detta även om man tittar ut idag på snöstormen.

Nåväl, här kommer lite uppdaterad text.

Just nu så händer det inte särskilt mycket med vårt fibernät, utan allt rullar på som det skall, och vi har ju inte haft så många avbrott heller på sistone. Längsta oplanerade avbrott var när man grävde av både fiber och Vattenfalls matarkabel till hela Holsljunga borta i Överlida. Då var både bredbandet och strömmen borta hos oss i Fäxhult t.ex över 11 timmar.

På senaste styrelsemötet så beslutades att årets årsmöte skall hållas Söndagen den 14e juni Kl 15.00 och vi skall vara i klubbstugan vid fotbollsplanen. Alla medlemmar är varmt välkomna. På detta möte så kommer det  som vanligt hållas omval eller nyval av styrelseledamöter och suppleanter. Vidare kommer föreningens årsbokslut att redovisas. Arbetet med just 2019 års bokslut pågår för fullt, och parallellt med detta arbete, så håller Fredrik och vår kassör Lena på och slutredovisar vårt nät till Länsstyrelsen, så att vi får klart vilka bidrag som vi har rätt till.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Uppdaterad text 2020

God Jul & Gott Nytt ÅR

God jul & Gott Nytt År önskar styrelsen 

Ja, då var det snart jul igen, tiden bara rusar iväg, tycker inte att det var länge sedan jag skrev några rader kring julen 2018. 

Nåväl, idag den 22 december 2019 så tittar solen fram för första gången på flera veckor. Hade allt regn vi fått i stället varit snö, så hade vi säkert haft flera meter idag, men i stället så har vi djupt gröna gräsmattor och många nya sjöar på åkrar i omgivningen.

Tänkte inte bli långrandig i dag utan vill bara önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år från alla oss i styrelsen

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för God Jul & Gott Nytt ÅR

Det blir aldrig billigare att ansluta till nätet än nu

Sista chansen, att ansluta nya fastigheter med bidragsstöd från staten är t.o.m. 2019 12-31. 

På årsmötet i klubbstugan hände inget dramatiskt i år heller. Allt sköttes på ett utmärkt sätt av mötets ordförande Daniel Claesson. Punkt efter punkt gicks igenom metodiskt och helt enligt tidigare utsänd dagordning. Nytt för i år är att en av styrelsens yngre förmågor nu kliver upp i en ny roll, Anders Karlsson blir nu vice ordförande och Fredrik kliver av i denna roll. Han har dock lovat var behjälplig inför slutredovisningen av vårt nät till Länsstyrelsen och tar även på sig en ny roll, nämligen i valberedningen, som nu även fått ny sammankallande i denna grupp, Daniel Claesson.

På mötet konstaterades att trots de avbrott vi haft under året så fungerar vårt nät stort sett utan problem och att de problem, som vi haft helt beror på vår tjänsteleverantör NaO .

Vi är nu inne på tredje året sedan vi driftsatte nätet, vilket innebär att vi under nästa år skall påbörja upphandling för en ny period . Det skall bli spännande att se om det finns någon annan som kan möta NaOs priser.

Med vänlig hälsning 

Martin

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Det blir aldrig billigare att ansluta till nätet än nu