Uppdaterad text 2020

Hej alla fiber vänner!

Jag blev igår uppmärksammad på att det ligger fortfarande Jul- och Nyårshälsning uppe på vår hemsida, vilket ju känns lite väl tidigt för att gälla i år, 2020. Detta även om man tittar ut idag på snöstormen.

Nåväl, här kommer lite uppdaterad text.

Just nu så händer det inte särskilt mycket med vårt fibernät, utan allt rullar på som det skall, och vi har ju inte haft så många avbrott heller på sistone. Längsta oplanerade avbrott var när man grävde av både fiber och Vattenfalls matarkabel till hela Holsljunga borta i Överlida. Då var både bredbandet och strömmen borta hos oss i Fäxhult t.ex över 11 timmar.

På senaste styrelsemötet så beslutades att årets årsmöte skall hållas Söndagen den 14e juni Kl 15.00 och vi skall vara i klubbstugan vid fotbollsplanen. Alla medlemmar är varmt välkomna. På detta möte så kommer det  som vanligt hållas omval eller nyval av styrelseledamöter och suppleanter. Vidare kommer föreningens årsbokslut att redovisas. Arbetet med just 2019 års bokslut pågår för fullt, och parallellt med detta arbete, så håller Fredrik och vår kassör Lena på och slutredovisar vårt nät till Länsstyrelsen, så att vi får klart vilka bidrag som vi har rätt till.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Uppdaterad text 2020

God Jul & Gott Nytt ÅR

God jul & Gott Nytt År önskar styrelsen 

Ja, då var det snart jul igen, tiden bara rusar iväg, tycker inte att det var länge sedan jag skrev några rader kring julen 2018. 

Nåväl, idag den 22 december 2019 så tittar solen fram för första gången på flera veckor. Hade allt regn vi fått i stället varit snö, så hade vi säkert haft flera meter idag, men i stället så har vi djupt gröna gräsmattor och många nya sjöar på åkrar i omgivningen.

Tänkte inte bli långrandig i dag utan vill bara önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år från alla oss i styrelsen

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för God Jul & Gott Nytt ÅR

Det blir aldrig billigare att ansluta till nätet än nu

Sista chansen, att ansluta nya fastigheter med bidragsstöd från staten är t.o.m. 2019 12-31. 

På årsmötet i klubbstugan hände inget dramatiskt i år heller. Allt sköttes på ett utmärkt sätt av mötets ordförande Daniel Claesson. Punkt efter punkt gicks igenom metodiskt och helt enligt tidigare utsänd dagordning. Nytt för i år är att en av styrelsens yngre förmågor nu kliver upp i en ny roll, Anders Karlsson blir nu vice ordförande och Fredrik kliver av i denna roll. Han har dock lovat var behjälplig inför slutredovisningen av vårt nät till Länsstyrelsen och tar även på sig en ny roll, nämligen i valberedningen, som nu även fått ny sammankallande i denna grupp, Daniel Claesson.

På mötet konstaterades att trots de avbrott vi haft under året så fungerar vårt nät stort sett utan problem och att de problem, som vi haft helt beror på vår tjänsteleverantör NaO .

Vi är nu inne på tredje året sedan vi driftsatte nätet, vilket innebär att vi under nästa år skall påbörja upphandling för en ny period . Det skall bli spännande att se om det finns någon annan som kan möta NaOs priser.

Med vänlig hälsning 

Martin

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Det blir aldrig billigare att ansluta till nätet än nu

Återkoppling kring de problem vi haft i nätet

Idag är det årsmöte kl 15.00 i klubbhuset vid fotbollsplan varmt välkomna alla medlemmar.

Var i kontakt med Net at Once i veckan för att förstå vad det var som gjorde att vi förlorade kontakten med nätet när man hade problem med elen på noden i Ö Frölunda nedan har jag klippt in de svar jag fick :

När det gäller att ett strömavbrott i Ö Frölunda påverkar er så gäller att er länk (matarfiber) går via denna nod som sista punkt innan det skickas vidare in till centrala Borås och därifrån vidare mot Göteborg. Vi kommer under hösten utöka detta och se till att det finns ytterligare en förbindelse från ert område som då kommer runda Borås och gå direkt till Göteborg. Vi har i dagsläget 3 timmars batteribackup i Ö Frölunda, detta kommer vi också utöka under hösten då målet är att det ska hålla 8 timmar. Men vad jag kan se har det inte inträffat mer än någon enstaka gång att UPS:en inte hållt i Ö Frölunda så att även ni har blivit drabbade. (dock senast nu den 6/6). Gällande de som har TV-bekymmer så måste de verkligen ringa till Sappa och felanmäla sin TV. Vi har efter de kraft-tag vi tagit senaste halvåret i princip eliminerat alla TV-problem. De fåtal som vi får in rapporter om senaste tiden beror till 99% på något fel hemma hos kund. Detta är ju inget vi kan upptäcka på annat sätt än att gå igenom varje felanmälan vi får in. Om man har problem även med Internet gäller samma sak, man måste felanmäla, annars är det svårt för oss att reda ut vad problemet är. Hittils i år har ni haft 2 avbrott om vi inte räknar med de 2 planerade underhållsarbetena; den 5/3 mellan 14:15 – 14:18den 6/6 mellan 21:03 – 21:49 Planerade underhåll har varit; den 17/1 mellan 00:27 – 02:05den 21/2 mellan 02:50 – 02:52

MVH Martin

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Återkoppling kring de problem vi haft i nätet

Tiden bara rusar iväg. Nu är vi snart i mitten av 2019

Snart är det dags för årsmöte i fiberföreningen. Den 16 juni kl. 15.00 så är det dags för detta event, formell kallelse kommer att sändas till er mail enligt den procedur som omgärdar denna sortens möten.

Mötet kommer att hållas i klubbstuganoch hit är alla medlemmar varmt välkomna.

Vi hade den 14e mars ett så kallat driftsmöte med Net at Once, där vi framförde vikten av att man åtgärdar de problem som vi och många andra fiberföreningar har med störningar i tv-produktionen. Net at Once försäkrade oss att man jobbar mycket intensivt med att åtgärda dessa störningar, man byter ut flera produktionsutrustningar till nya, mer kraftfulla, man styr om trafiken i nätet och bygger mer redundans i nätet, så att man får jämnare belastning och ett nät som har högre tillgänglighet med färre störningar. Vi har gott om kapacitet i vårt nät, och tittar man på belastnings siffror, så använder vi 3-5% av tillgänglig kapacitet i nätet.

Om du fortfarande upplever problem med störningar på tv, telefon eller internet, så är det mycket viktigt att du anmäler detta till Net at Once eller Sappa. Det är enda chansen du har för att få dessa problem åtgärdade samtidigt som det ger oss i styrelsen underlag för att föra en kraftfull dialog med NaO om kvalitén i deras tjänsteproduktion.

Efter vårt möte med NaO så beslutade vi i driftgruppen att vi skall utföra uppmätning av samtliga fiber i vårt passiva nät för att säkerställa att våra fiber håller hög kvalité, så att vi därmed vet att problemen vi upplever inte beror på vårt fibernät.

Detta är nu utfört och resultatet håller vi på och bearbetar, dock kan sägas redan nu att vi såg inga mätvärden som kan ha föranlett driftstörningar. Någon enstaka fiber har lite sämre värde än andra, men de som har dessa anslutningar upplever inga problem, så vi avvaktar med åtgärd av dessa nu.   

Om du hamnar i en lång telefon kö hos Net at Once 0771-404400 mellan 10.00 – 20.00,  så går det lika bra att anmäla dina problem via mail : kundtjänst@netatonce.se 

Ring Sappa vid problem med TV. De har telefonnummer 0774 – 444 744 alla dagar året om, 8-22.

Men det går lika bra att sända ett mail till : hej@sappa.se 

Tänk på att när du använder mailingången, så är det viktigt att det framgår tydligt ditt namn och telefonnummer om Sappa eller Net at Once behöver få kontakt med dig för ett ev. förtydligande kring dina problem.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Tiden bara rusar iväg. Nu är vi snart i mitten av 2019